Zum Inhalt springen

Πρόταση για την επίλυση του θέματος της ονομασίας μεταξύ ΠΓΔ Μακεδονίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας

Hier haben wir den Lösungsvorschlag für den sog. Namensstreit auch auf griechisch:

Οι σημερινές διαφορές μεταξύ των ΠΓΔ Μακεδονίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας στη λεγόμενη Όνομα διαφορά μπορεί, κατά την εξέταση των διαφορετικών προσεγγίσεων (διεθνούς δικαίου, κυριαρχικά δικαιώματα, Εδαφικότητας, κ.λπ.) είναι πάγια. Αυτά είναι όλα τα σχετικά ζητήματα, οποίες έχουν οδηγήσει σε αυτές τις διαφορές υπόψη, και εργάστηκε ως μέρος ενός διεθνώς δεσμευτική συνθήκη μεταξύ των δύο πλευρών τελικά και οριστικά αποσαφηνιστεί. Η αρχική λεγόμενο ζήτημα ονομασίας, ως εκ τούτου, δεν περιλαμβάνει μόνο το ζήτημα του ονόματος κράτους

η ΠΓΔ Μακεδονίας, αλλά και ζητήματα που συνδέονται με θέματα όπως η γενική ιστορία Μακεδονία, τη χρονική συσχέτιση και την ταυτότητα των Μακεδόνων στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Μακεδονίας. Είναι μέσα στη λύση μεταξύ της ελληνικής περιφέρειας εδαφικής Μακεδονία ως μέρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και ΠΓΔ Μακεδονίας, ως υποκείμενο του διεθνούς δικαίου, προσωπικού μεταξύ των Ελλήνων Μακεδόνων ως μέρος του ελληνικού έθνους και της εθνικής Μακεδόνες ως ξεχωριστό έθνος και στο χρονικό διάστημα μεταξύ των αντίστοιχων μετοχών της Σύνολο διακεκριμένη ιστορία της Μακεδονίας.  Το ζήτημα του ονόματος μεταξύ των ΠΓΔ Μακεδονίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, σε μας  Θεωρεί ότι η έκφραση μιας νέας έκδοσης των Μακεδόνων, των Μακεδόνων, η κλασσική ερώτηση έχει επιστρωμένα και έτσι το αποτέλεσμα οδηγεί σε μια διευρυμένη ερώτηση Μακεδονίας. Ενώ κλασσική ερώτηση Μακεδών λύνεται κατ ‚ουσίαν, το ζήτημα αφορά το νέο Μακεδονίας Αποσαφηνίσει τη φυσική έννοια των όρων «Μακεδονία» και «Μακεδόνες» για τον άνθρωπο, εδαφική και χρονική κριτήρια. Αυτή η διευκρίνιση πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά Νοημοσύνη και το διεθνές δίκαιο και να εφαρμοστεί σύμφωνα με την πολιτική.

Τα βασικά σημεία για να αποσαφηνιστεί το θέμα και να επεκταθεί Μακεδονίας για την επίλυση του που απορρέουν προκύπτει διαφωνία ονόματος έχουν ως εξής:

1. ΠΓΔ Μακεδονίας με το όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας» από όλα τα κράτη, όλα τα διεθνείς θεσμούς και οργανισμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, όπου ΠΓΔ Μακεδών μέλος αναγνωρίζεται. Αυτό εξαλείφει την προσωρινή Όνομα «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας“, βάσει του οποίου η Πρώην Γιουγκοσλαβική  Μακεδονίας εισήχθη για 08.04.1993 στα Ηνωμένα Έθνη.

2. Στις διμερείς σχέσεις μεταξύ της ΠΓΔ Μακεδονίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι διαφορετικό από το πρώτο σημείο, ένα διαφορετικό όνομα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Έως ένα ενδεχόμενη συμφωνία σχετικά με ένα κατάλληλο όνομα είναι το αίτημα της Ελληνικής Δημοκρατία, η ονομασία „Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας“ χρησιμοποιείται.

3. Ο ορισμός της ιδιοκτησίας „Makedon,“ ορίζεται ως μη αποκλειστική σε μία πλευρά. Για να εξασφαλιστεί η σαφής διάκριση πρέπει να είναι σε κάθε ονομαστική αξία είναι Κωδικός χώρας ζητήματα, όπως για παράδειγμα Μακεδών (MK) ή Μακεδών (GR). Εάν αυτό Σήμανση δεν είναι δυνατόν, μια άλλη, σαφώς αναγνωρίσιμο διαφοροποίησης να είναι παρόντες, την οποία η περιουσία „Makedon,“ είναι αναμφίβολα συνδέονται.

4. Τα μέλη της Μακεδονίας στο έθνος (πολίτες της Δημοκρατίας της Μακεδονίας) να ονομάζεται „Μακεδόνες (ΠΓΔΜ)“. Τα μέλη του πολιτιστικού έθνους, Μακεδονία αναφέρονται ως «εθνικά Μακεδόνες». Μια σαφής διαφοροποίηση της Έλληνες Μακεδόνες είναι δεδομένο, έτσι ώστε να εντοπίσει τους κυρίως ως Έλληνες.

5. Στη Μακεδονία είναι από τα εθνικά Μακεδόνες ομιλούμενη γλώσσα ως „Μακεδών (MK)“ σημαίνει.

6. Μια ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων, αποτελούμενη από, Έλληνες Μακεδόνες και διεθνείς εμπειρογνώμονες, που συγκαλείται από τα Ηνωμένα Έθνη για τη σύγκρουση για να συζητήσουν ιστορικά θέματα, όπως η επέκταση ερώτηση Μακεδονίας επιστημονικώς μιλούν ανάλογα με τα αποτελέσματά τους και να προετοιμαστούν συστάσεις Τα δύο κράτη αναγνωρίζεται επίσημα. Τα Ηνωμένα Έθνη καθορίζει το Σύνθεση των διεθνών εκπροσώπων σε μια ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων και επιβλέπει τις εργασίες των εν λόγω τακτικά. Οι εκπρόσωποι της Μακεδονίας και Ελληνική πλευρά θα πρέπει να καθορίζονται από κάθε χώρα. Η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων με βάση τα πορίσματα της, τα αντίστοιχα μερίδια της Ελληνικής Δημοκρατίας και ΠΓΔ Μακεδονίας για τη συνολική ιστορία της Μακεδονίας και των συνόρων που καθιερώνουν, όπου είναι δυνατόν, από τον άλλο. Επίσης, η σχέση της σημερινής Μακεδονίας είναι η αρχαία

Μακεδονίας αξιολογηθούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Τι είδους ήταν η αρχαία Μακεδονία και οι αρχαίοι Μακεδόνες;

β. Ποια είναι σήμερα η φύση της Μακεδονίας και του σήμερα Μακεδόνες;

γ. Ποια είναι η σχέση της αρχαίας Μακεδονίας και τους αρχαίους Μακεδόνες είναι στη Μακεδονία σήμερα και το σήμερα Μακεδόνες;

7. Η ΠΓΔ Μακεδονίας  και τη συμφωνία της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατ ‚αρχήν για ότι η αρχαία Μακεδονία δεν είναι ταυτόσημη με τη σημερινή π ΓΔΜ και είναι ως εκ τούτου κάθε έναρξη ουσιαστικού αποσαφήνιση της διαφοράς εξ ονόματος της Μακεδονίας στη σύγχρονη έννοια του όρου πρέπει. Μια πιθανή μερική ταυτότητα του σήμερα με την αρχαία Μακεδονία Μακεδονίας παραμένει ανεπηρέαστο και είναι σύμφωνα με το σημείο 6 του να διευκρινιστούν.

8. Μέχρι το πλαίσιο της ειδικής επιτροπής για την οριστική αποσαφήνιση της σχέσης του ΠΓΔ Μακεδονίας, βρέθηκε στην αρχαία Μακεδονία, ΠΓΔ παραιτήθηκε Μακεδονία επίσημα όλες οι αναφορές στους αρχαίους Μακεδόνες.

9. Η ΠΓΔ Μακεδονίας να οδηγήσει σε ένα διαφορετικό δεσμευτικός ως προς το διεθνές δίκαιο και Η απόφαση μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων δεν αντικειμένου εάν η Ελληνική Δημοκρατία παραπέμπει στην αρχαία Μακεδονία.

10. Η μειονότητα εθνικά Μακεδόνες στην Ελλάδα αναγνωρίζεται ως τέτοια. Στοιχειώδη δικαιώματα των μειονοτήτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της Ελληνικής Δημοκρατία εγγυήσεις και παρακολουθεί και να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση.

11. Η ελληνική Έλληνες που ζουν στην περιοχή της Μακεδονίας, η οποία οφείλεται στην Εδαφικότητας αρχή περιγράφεται επίσης ως Μακεδόνες, ονομάζονται „Έλληνες Μακεδόνες“ γνωστή.

12. Η ΠΓΔ. Μακεδονίας δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις για την ελληνική περιφέρεια Μακεδονίας, εξακολουθεί το ελληνικό τμήμα της Μακεδονίας, της ιστορίας και του πολιτισμού.

Η εφαρμογή της περιλαμβάνονται τα στοιχεία που πρέπει να είναι από τους αρμόδιους διεθνείς και εσωτερική (πληροφορίες) Πολιτική (μέσα ενημέρωσης, της εκπαίδευσης, επίσημες εκδόσεις) της Πλευρές του ΠΓΔ Μακεδονίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με τη βάση της διεθνούς Σύμβαση. Να συντονίζει την εφαρμογή της διεθνούς συμφωνίας και να διευκρινιστεί αναπάντητα ερωτήματα θα πρέπει να συσταθεί μια κοινή Συμβουλίου, της ισοτιμίας, των εκπροσώπων των

Ελληνική Δημοκρατία και την ΠΓΔ της Μακεδονίας, καθώς και από άλλα ανεξάρτητα μέλη Αποτελείται. Μονομερής αλλαγή του ονόματος του ΠΓΔ Μακεδονίας, όπως και σε άλλες προτάσεις για την επίλυση Προτεινόμενο θέμα της ονομασίας, οι διαφορές λόγω των εκτεταμένων ερώτηση Makedonische ως Αιτία δεν την επίλυση της διαφοράς όνομα αποτελεσματικά μεταξύ τους και ως εκ τούτου η λύση του λεγόμενη «διαφορά όνομα ακατάλληλη. Προτεινόμενη λύση μας είναι πιο αποτελεσματική και κατάλληλη για την επίλυση της διαφοράς όνομα. Ως εκ τούτου, η λύση αυτή αποτελεί μια πραγματική εναλλακτική λύση, η οποία πρέπει να επιδιώκεται από όλα τα μέρη.

Με G.P. και Andreas Schwarz.